Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, informujemy, iż od przyszłego roku szkolnego 2021/2022 w naszej szkole jest możliwość zapisania dziecka na zajęcia języka niemieckiego.

Oferta ta jest skierowana dla uczniów przyszłych klas 1-6.

Zasady organizowania:
⦁ Wprowadzenie nauczania odbywa się na podstawie pisemnego wniosku rodziców.
⦁ Nie wymaga się od rodziców deklaracji o przynależności do mniejszości.
⦁ Wniosek składa się dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie do dnia 30 czerwca.
⦁ Raz złożony wniosek jest ważny do końca pobytu dziecka w szkole.
⦁ Możliwe jest złożenie oświadczenia o rezygnacji z nauki języka mniejszości nie później niż do 29 września roku szkolnego.
⦁ Język mniejszości narodowej jest przedmiotem obowiązkowym dla ucznia zdeklarowanego z pełnymi konsekwencjami zasad oceniania, klasyfikowania i promowania.
⦁ Zajęcia odbywają się w wymiarze 3 godzin tygodniowo, natomiast w klasie 5 i 6 dochodzi dodatkowa godzina zajęć z Historii i Kultury Niemiec.
⦁ Obowiązkiem rodzica jest zakup podręcznika i ćwiczeń
(koszt ok. 55 zł na rok).

Dużą uwagę będziemy poświęcać kształceniu mowy poprzez naukę rymów, krótkich wierszy, piosenek, umiejętne splatanie nauki z zabawą. Program zakłada maksymalną eliminację stresu, opiera się na słuchaniu, ogólnym rozumieniu wypowiedzi, imitacji i dobrowolności wypowiedzi.

Wniosek o objęcie dziecka/ucznia nauką języka mniejszości narodowej:


KLIKNIJ TUTAJ ABY OTWORZYĆ WNIOSEK

REZYGNACJA Z ZAJĘĆ

 

Dodatkowe informacje