Ostatni dzień zajęć w tym roku kalendarzowym będzie miał następujący porządek:

KLASY I-III

8.00 - spotkania z wychowawcami w klasach

9.00 - przedstawienie Jasełkowe na sali gimnastycznej

KLASY IV-VIII

9.00 - spotkanie z wychowawcą w klasach

10.00 - przedstawienie Jasełkowe na sali gimnastycznej

Przydział sal IV-VIII

4a - 25

4b - 41

4c - jadalnia

4d - 10

5a - 21

5b - 38

5c - 22

6a - 27

6b - 18

6c - 26

7a - 35

7b - 37

7c - 36

8a - 39

8b - 40

Nauczyciele bez wychowawstwa proszeni są o dołączenie do dowolnej klasy.

Dodatkowe informacje