Świetlica szkolna

 

Tabela dyżurów nauczycieli-wychowawców Świetlicy szkolnej: 

 

Monika

Piniewska

Małgorzata

Mittelstadt

Bożena

Skąpska

Katarzyna

Krępeć

poniedziałek 8.00-12.00 8.45-14.30 10.30-16.00 6.45-8.45
wtorek 11.00-14.30 10.00-14.00 6.45-12.45 14.00-16.00
środa 8.15-13.30

9.35-13.35

6.45-10.45 13.00-16.00
czwartek -

6.46-8.55

9.40-13.45

8.55-13.55 13.00-16.00
piątek

10.15-11.45

12.45-14.30

6.45-12.45 10.30-16.00 -

 

Świetlica środowiskowa czynna CODZIENNIE

w godz. 14.00-18.00 

 

Głównym celem

  • zapewnianie uczniom  zorganizowanej opieki wychowawczej w godzinach wolnych od nauki w szkole,
  • umożliwienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju osobowości i zainteresowań.

Aby sprostać oczekiwaniom rodziców w świetlicy szkolnej kładziemy nacisk na:

  • działalność opiekuńczo wychowawczą- zorganizowane zajęcia tematyczne, nauka przestrzegania zasad współpracy z otoczeniem, kulturalnego zachowania i postaw prozdrowotnych,
  • działalność dydaktyczna - pomoc w odrabianiu zadania domowego, wyrównywanie braków edukacyjnych, wzbudzanie zainteresowania czytelnictwem,
  • współpraca z rodzicami,
  • współpraca ze środowiskiem : Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, zajęcia integracyjne z grupą przedszkolną z Przedszkola nr 6) i kadrą pedagogiczną,
  • proponowanie dzieciom atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego

(działalność artystyczna, konkursy, spacery do lasu, zorganizowane zabawy na świeżym powietrzu).

 

Jednak najważniejsze dla wychowawców świetlicy jest to aby nasi uczniowie twórczo i pożytecznie spędzali wolny czas i aby chętnie korzystali ze świetlicy szkolnej.

Dodatkowe informacje