Świetlica szkolna

 

Tabela dyżurów nauczycieli-wychowawców Świetlicy szkolnej: 

 

Monika

Piniewska

Małgorzata

Mittelstadt

Bożena

Skąpska

Natalia

Volkmer

Zuzanna

Piontek

poniedziałek 11.30-13.30 6.45-12.45 10.00-15.00 9.00-10.30 -
wtorek 11.30-14.30 6.45-11.45 9.00-15.00 10.00-12.30 10.00-12.45
środa 11.00-12.30

10.00-15.00

7.45-13.45 - 6.45-8.00
czwartek 10.00-15.00

10.00-15.00

6.45-11.45 - -
piątek

10.00-15.00

 

10.00-15.00 11.00-15.00 9.00-12.00 -

 

Świetlica środowiskowa czynna CODZIENNIE

w godz. 14.00-18.00 

 

Głównym celem

  • zapewnianie uczniom  zorganizowanej opieki wychowawczej w godzinach wolnych od nauki w szkole,
  • umożliwienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju osobowości i zainteresowań.

Aby sprostać oczekiwaniom rodziców w świetlicy szkolnej kładziemy nacisk na:

  • działalność opiekuńczo wychowawczą- zorganizowane zajęcia tematyczne, nauka przestrzegania zasad współpracy z otoczeniem, kulturalnego zachowania i postaw prozdrowotnych,
  • działalność dydaktyczna - pomoc w odrabianiu zadania domowego, wyrównywanie braków edukacyjnych, wzbudzanie zainteresowania czytelnictwem,
  • współpraca z rodzicami,
  • współpraca ze środowiskiem : Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, zajęcia integracyjne z grupą przedszkolną z Przedszkola nr 6) i kadrą pedagogiczną,
  • proponowanie dzieciom atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego

(działalność artystyczna, konkursy, spacery do lasu, zorganizowane zabawy na świeżym powietrzu).

 

Jednak najważniejsze dla wychowawców świetlicy jest to aby nasi uczniowie twórczo i pożytecznie spędzali wolny czas i aby chętnie korzystali ze świetlicy szkolnej.

Dodatkowe informacje