Świetlica szkolna

 

Tabela dyżurów nauczycieli-wychowawców Świetlicy szkolnej: 

 

Monika

Piniewska

Małgorzata

Mittelstadt

Bożena

Skąpska

poniedziałek 10.50-13.00 10.30-15.30 6.45-11.30
wtorek 10.50-13.00 6.45-13.10 10.00-15.30
środa -

6.45-7.45

9.50-13.10

7.45-15.30
czwartek 8.50-13.00 10.30-15.30 6.45-11.00
piątek 11.00-15.30 6.45-12.00 9.45-13.30

 

Głównym celem

  • zapewnianie uczniom  zorganizowanej opieki wychowawczej w godzinach wolnych od nauki w szkole,
  • umożliwienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju osobowości i zainteresowań.

Aby sprostać oczekiwaniom rodziców w świetlicy szkolnej kładziemy nacisk na:

  • działalność opiekuńczo wychowawczą- zorganizowane zajęcia tematyczne, nauka przestrzegania zasad współpracy z otoczeniem, kulturalnego zachowania i postaw prozdrowotnych,
  • działalność dydaktyczna - pomoc w odrabianiu zadania domowego, wyrównywanie braków edukacyjnych, wzbudzanie zainteresowania czytelnictwem,
  • współpraca z rodzicami,
  • współpraca ze środowiskiem : Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, zajęcia integracyjne z grupą przedszkolną z Przedszkola nr 6) i kadrą pedagogiczną,
  • proponowanie dzieciom atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego

(działalność artystyczna, konkursy, spacery do lasu, zorganizowane zabawy na świeżym powietrzu).

 

Jednak najważniejsze dla wychowawców świetlicy jest to aby nasi uczniowie twórczo i pożytecznie spędzali wolny czas i aby chętnie korzystali ze świetlicy szkolnej.

Dodatkowe informacje