Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2022/2023 do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Program ten umożliwił zakup nowości książkowych chętnie czytanych wśród społeczności szkolnej w tym książek historycznych, lektur i ekranizacji lektur do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród uczniów oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Wykaz książek powstał m.in. w wyniku przeprowadzonego plebiscytu wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Przy tworzeniu wykazu posiłkowano się również propozycjami książkowymi polecanymi przez Fundację ABCXXI (Cała Polska Czyta Dzieciom). W spisie uwzględniono również lektury szkolne, które planowane są do omawiania w kolejnych latach szkolnych. Ponadto po uwagę wzięto propozycje Rodziców, którzy zasugerowali konkretne tytuły i tematykę książek bezpośrednio u bibliotekarza.
Pierwsze zamówienia spłynęły już w październiku. Zakupu zakończyliśmy w listopadzie.

Z programu zakupiliśmy książki o wartości 7294, 07 zł co dało 421 woluminów i 9 filmów – adaptacji lektur na kwotę 205,93.

Z programu można było także doposażyć bibliotekę w elementy wyposażenia wewnątrz biblioteki, zakup czytników e- book, oraz sprzętu komputerowego do wykorzystania przez bibliotekarza.

 

Realizację działań promujących czytelnictwo rozłożono na projekty edukacyjne w każdym oddziale klasowym na cały rok szkolny. Podjęto także współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dn. 04/04/2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp9.jastrzebie.pl

Data pierwszej publikacji strony: 26/02/2016 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych poniżej. Zapewnienie pełnej dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

  • brak dodatkowych opisów do niektórych obrazów dodanych w formie zdjęć i innych form graficznych,
  • wykresy, tabele, wizualizacje nieposiadające dodatkowych opisów oraz źle odczytywane przez oprogramowanie dla osób niewidzących,
  • na stornie znajdują się filmy nieposiadające napisów dla osób niesłyszących,
  • niektóre dokumenty skanowane mogą nie posiadać tekstu alternatywnego,
  • pliki do pobrania nie posiadają informacji o rozmiarze,
  • Niektóre dokumenty mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie przygotowano na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. Sporządzono dnia 27/03/2022.

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt drogą elektroniczną:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osoba odpowiedzialna: Rafał Kłujszo, administrator strony internetowej

 

 

Dodatkowe informacje