Klasyfikacja śródroczna i roczna:

 

Wystawianie ocen śródrocznych: do 14.01.2019

Konferencja klasyfikacyjna: 16.01.2019

Zakończenie I półrocza: 25.01.2018

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną, nieodpowiednią, naganną: do 16.05.2019

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych: do 07.06.2018

Konferencja klasyfikacyjna roczna: 14.06.19

Podania o egzamin poprawkowy do 13.06.2019

Podania o egzamin klasyfikacyjny do 06.06.19

Egzamin klasyfikacyjny: 11 – 13.06.2019

Egzamin poprawkowy – ostatni tydzień sierpnia 2019

Konferencja podsumowująca: 06.02.2019, 18.06.2019

Higienistka szkolna: wtorek 8:00 – 15:00; środa 8:00 – 10:45; piątek 8:00 – 15:00

Biblioteka czynna dla uczniów w godz. pracy szkoły Pn 8:00 – 15, wt, śr, czw 8:00 – 14:00
 pt 8:00 – 13:00

Pedagog szkolny przyjmuje rodziców codziennie, w tym we wtorki od 12.00 –16.00?

Świetlica szkolna czynna codziennie w godz. od 6:45 – 16.00 – w pierwszej kolejności dla uczniów rodziców pracujących klas I - III

Świetlica środowiskowa czynna codziennie w godz. od 13.00 – 17.00 (także w czasie ferii zimowych)

Kalendarz roku szkolnego:

3.09. 2017 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

23 – 31 grudnia 2018 – zimowa przerwa świąteczna

11 lutego – 24 lutego 2019 – ferie zimowe

18 kwietnia – 23 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

15(pn), 16(wt),17(śr)  - godz. 9:00 kwietnia – sprawdzian ósmoklasisty

3(pn), 4(wt),5(śr)  - godz. 11:00 czerwca – terminy dodatkowe sprawdzianu ósmoklasisty

21 czerwca – zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Dodatkowe dni wolne od nauki dla uczniów: 2.11;  2.05; 15.04; 16.04; 17.04, zostały 3 dni do wykorzystania np. w czasie robót remontowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba

Zebrania z rodzicami:

Klasy I-III: 12.09; 14.11; 23.01; 03.04; 22.05 – kl.I godz.16.30; kl.II-III- godz.17.00 konsultacje z innymi nauczycielami w dniu zebrań od 17.30

Klasy IV-VI: 13.09;  15.11;  24.01; 04.04;  23.05- godz.16.30 kl. IV – VI godz. 17:00 kl. VII - VIII; konsultacje z innymi nauczycielami w dniu zebrań od 17.30, grudzień – konsultacje lub zebranie z rodzicami (na życzenie rodziców). 

 

 

 

Dodatkowe informacje