Rekomendujemy następujące podręczniki do nauki religii (wydawnictwo Jedność):

UWAGA do klasy 3 obowiązują również ćwiczenia "Jezus jest z nami" (Wyd.Jedność) 

Dodatkowe informacje