Szkoła Podstawowa nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dn. 04/04/2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp9.jastrzebie.pl

Data pierwszej publikacji strony: 26/02/2016 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych poniżej. Zapewnienie pełnej dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

 • brak dodatkowych opisów do niektórych obrazów dodanych w formie zdjęć i innych form graficznych,
 • wykresy, tabele, wizualizacje nieposiadające dodatkowych opisów oraz źle odczytywane przez oprogramowanie dla osób niewidzących,
 • na stornie znajdują się filmy nieposiadające napisów dla osób niesłyszących,
 • niektóre dokumenty skanowane mogą nie posiadać tekstu alternatywnego,
 • pliki do pobrania nie posiadają informacji o rozmiarze,
 • Niektóre dokumenty mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie przygotowano na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. Sporządzono dnia 27/03/2022.

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt drogą elektroniczną:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osoba odpowiedzialna: Rafał Kłujszo, administrator strony internetowej

 

 

 

 

Terminarz szkolny 2021/22 

Klasyfikacja śródroczna i roczna:

 

Wystawianie ocen śródrocznych: do 17.01.2022

Konferencja klasyfikacyjna: 19.01.2022

Zakończenie I półrocza: 28.01.2022

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną, nieodpowiednią, naganną: do 20.05.2022

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych: do 10.06.2022

Konferencja klasyfikacyjna roczna: 20.06.22

Podania o egzamin poprawkowy do 15.06.2022

Podania o egzamin klasyfikacyjny do 13.06.22

Egzamin klasyfikacyjny: 14 – 15. 06.2022

 • Egzamin poprawkowy – ostatni tydzień sierpnia 2022

 • Konferencja podsumowująca: 3.02.2022, 23.06.2022

 • Higienistka szkolna: wt. 8:00- 14:00, śr. 7:30- 11:30, pt- 8:00- 14:00

 • Biblioteka czynna dla uczniów w godz. pracy szkoły od 8:00 – do 14:00

 • Pedagog szkolny przyjmuje rodziców codziennie od 8:00 do 14:30 (wtorek do 16:00)

 • Świetlica szkolna czynna codziennie w godz. od 6:45 – 16.00 – w pierwszej kolejności dla uczniów rodziców pracujących klas I - III

 • Świetlica środowiskowa – działalność zawieszona

Kalendarz roku szkolnego:

 • 1.09. 2021 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

 • 23 – 31 grudnia 2021 – zimowa przerwa świąteczna

 • 14 lutego – 25 lutego 2022 – ferie zimowe

 • 14 kwietnia – 19 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

 • 24 czerwca – zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 • Dodatkowe dni wolne od nauki: 12 listopada, 7 stycznia, 2 maja, 24 – 26 maja, 17 czerwca.

 • Egzamin ósmoklasisty
  Termin główny:

 • język polski – 24 maja 2022 r. (wtorek) – godz. 9:00 

 • matematyka – 25 maja 2022 r. (środa) – godz. 9:00 

 • język obcy nowożytny – 26 maja 2022 r. (czwartek) – godz. 9:00 

Termin dodatkowy:

 • język polski – 13 czerwca 2020 r.

 • matematyka – 14 czerwca 2020 r.

 • język obcy nowożytny – 15 czerwca 2020 r.

 

Zebrania z rodzicami:

miesiącu wrześniu:

 • klasy I- III - 8 września godz. 16:30

 • klasy IV – VIII - 9 września godz. 16:30

pozostałe:

 • Klasy I-III: 3.11; 26.01; 23.03; 18.05

 • kl.I godz.16.30;

 • kl.II-III- godz.17.00

 • konsultacje z innymi nauczycielami w dniu zebrań od 17.30

 • Klasy IV-VI: 4.11; 27.01; 24.03; 19.05

 • godz.16.30 kl. IV – VI

 • godz. 17:00 kl. VII - VIII;

 • konsultacje z innymi nauczycielami w dniu zebrań od 17.30,

 • grudzień – konsultacje lub zebranie z rodzicami (na życzenie rodziców).

 

 

 

 

 

 

Część polonistyczno-matematyczna

 

Język angielski

Dodatkowe informacje