Szkoła Podstawowa nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dn. 04/04/2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp9.jastrzebie.pl

Data pierwszej publikacji strony: 26/02/2016 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych poniżej. Zapewnienie pełnej dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

 • brak dodatkowych opisów do niektórych obrazów dodanych w formie zdjęć i innych form graficznych,
 • wykresy, tabele, wizualizacje nieposiadające dodatkowych opisów oraz źle odczytywane przez oprogramowanie dla osób niewidzących,
 • na stornie znajdują się filmy nieposiadające napisów dla osób niesłyszących,
 • niektóre dokumenty skanowane mogą nie posiadać tekstu alternatywnego,
 • pliki do pobrania nie posiadają informacji o rozmiarze,
 • Niektóre dokumenty mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie przygotowano na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. Sporządzono dnia 27/03/2022.

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt drogą elektroniczną:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osoba odpowiedzialna: Rafał Kłujszo, administrator strony internetowej

 

 

 

 

 

Terminarz szkolny 2022/23Klasyfikacja śródroczna i roczna:

 

Wystawianie ocen śródrocznych: do 11.01.2023

Konferencja klasyfikacyjna: 12.01.2023

Zakończenie I półrocza: 13.01.2023

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną, nieodpowiednią, naganną: do 19.05.2023

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych: do 9.06.2023

Konferencja klasyfikacyjna roczna: 19.06.23

Podania o egzamin poprawkowy do 16.06.2023

Podania o egzamin klasyfikacyjny do 13.06.23

Egzamin klasyfikacyjny: 14 – 15. 06.2023

 • Egzamin poprawkowy – ostatni tydzień sierpnia 2023

 • Konferencja podsumowująca: 9.02.2023, 22.06.2023

 • Higienistka szkolna: wt. 8:00- 14:00, pt- 8:00- 14:00

 • Biblioteka czynna dla uczniów w godz. pracy szkoły: pon. 8:00 – 14:30 od wtorku do czwartku od 8:00 – do 14:00, piątek 8:00 13:30

 • Pedagog szkolny przyjmuje rodziców codziennie pn- 7:45 – 12:45, wt – 11:30 – 16:00, śr – 7:45 – 12:45, Czt – 11:00 – 15:00, Pt.- 7:45 – 13:45

 • Psycholog pn- 12:15 – 16:15, wt - 8:00 – 12:30

 • Pedagog specjalny – wt - 11:30 – 12:30, śr – 12:55 – 14:30, czt – 7:45 – 10:35,
  pt. 11:50 – 14:30

 • Świetlica szkolna czynna codziennie w godz. od 6:45 – 15:30 – w pierwszej kolejności dla uczniów rodziców pracujących klas I - III

 • Świetlica środowiskowa – od godziny 13:00 do 17:00

Kalendarz roku szkolnego:

 • 1.09. 2022 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

 • 23 – 31 grudnia 2022 – zimowa przerwa świąteczna

 • 16 stycznia – 29 stycznia 2023 – ferie zimowe

 • 6 kwietnia – 11 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

 • 23 czerwca – zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 • Dodatkowe dni wolne od nauki: 31 października, 2 maja, 23 – 25 maja, 9 czerwca.

 

 

 • Egzamin ósmoklasisty
  Termin główny:

 • język polski – 23 maja 2023 r. (wtorek) – godz. 9:00 

 • matematyka – 24 maja 2023 r. (środa) – godz. 9:00 

 • język obcy nowożytny – 25 maja 2023 r. (czwartek) – godz. 9:00 

Termin dodatkowy:

 • język polski – 12 czerwca 2023 r.

 • matematyka – 13 czerwca 2023 r.

 • język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023 r.

 

Zebrania z rodzicami:

miesiącu wrześniu:

 • klasy I- III - 7 września godz. 16:30

 • klasy IV – VIII - 8 września godz. 16:30

pozostałe:

 • Klasy I-III:1.02; 17.05

 • kl.I godz.16.30;

 • kl.II-III- godz.17.00

 • Klasy IV-VI:2.02; 18.05

 • godz.16.30 kl. IV – VI

 • godz. 17:00 kl. VII - VIII;

 

 

 

Dodatkowe informacje