Klasyfikacja śródroczna i roczna:

wystawianie ocen śródrocznych do 15.01.2018

konferencja klasyfikacyjna 17.01.2018

zakończenie I półrocza 26.01.2018

informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną, nieodpowiednią i naganną do 17.05.2018

informacja o przewidywanych ocenach rocznych do 08.06.2018

konferencja klasyfikacyjna roczna 18.06.2018

Podania o egzamin poprawkowy do 15.06.2018

Podania o egzamin klasyfikacyjny do 12.06.2018

Egzamin klasyfikacyjny 13.-15.-6.2018

egzamin poprawkowy - ostatni tydzień sierpnia 2018

Konferencja podsumowująca: 13.02.2018 oraz 21.06.2018

Kalendarz roku szkolnego:

04.09.2018 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

23. - 31. grudnia 2017 - zimowa przerwa świąteczna

29. stycznia - 11. lutego 2018 - ferie zimowe

29. marca - 3. kwietnia 2018 - wiosenna przerwa świąteczna

22. czerwca - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych :) czyli początek wakacji!

Dodatkowe dni wolne od nauki dla uczniów:

święto szkoły - termin do ustalenia

22.12 - piątek przed Wigilią

02.05 oraz 04.05 - tzw. "długi weekend" majowy

01.06 - piątek po Bożym Ciele

Zebrania z rodzicami:

Klasy I - III: 20.09; 15.11; 23.01; 18.04; 29.05

Klasy I godz. 16.30; klasy II-III godz. 17.00

konsultacje z innymi nauczycielami w dniu zebrania od godziny 17.30

Klasy IV - VII: 21.09; 16.11; 24.01; 19.04; 30.05 - godzina 16.30

konsultacje z innymi nauczycielami w dniu zebrań od 17.30

grudzień - konsultacje indywidualne lub zebrania z rodzicami (na życzenie rodziców)

UWAGA: zebrania wrześniowe zaczynamy spotkaniem na sali gimnastycznej o godz.16.00

 

 

 

 

Część polonistyczno-matematyczna

 

Język angielski

  

bip           synergia

Szanowni Państwo,

Za nami pracowity pierwszy semestr roku szkolnego. Większa jego część upłynęła na opracowywaniu i wypożyczaniu podręczników i ćwiczeń.

Przystąpiliśmy do programu „Książki naszych marzeń” i zakupiliśmy 151 nowych egzemplarzy wybranych przez uczniów i nauczycieli, które – przy aktywnej pomocy uczniów – sukcesywnie przygotowywano do wypożyczania.

Przygotowałam obchody Święta Pluszowego Misia w których uczestniczyli nie tylko nasi uczniowie ale także przedszkolaki z pobliskich placówek. Pamiętaliśmy także o Dniu Życzliwości, w dzisiejszym świecie bardzo nam tego potrzeba.

 

SKŁAD RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

W ROKU 2016/17

 

 

LISTA PRZEDSTAWICIELI RADY RODZICÓW

 

Lp.

Klasa

Nazwisko i imię

1

6b

Roksana Landzińska

2

6a

Ewa Plonka

3

5c

Iwona Zmuda

4

5b

Sylwia Nocuń

5

5a

Dagmara Fiałkowska

6

4c

Renata Onik

7

4b

Katarzyna Kula

8

4a

Monika Blatoń

9

3d

Paweł Biliński

10

3c

Anna Gębczyńska

11

3b

Beata Wójcik

12

3a

Patrycja Jurek

13

2d

Andrzej Lulek

14

2c

Daniela Pławczyk-Stępień

15

2b

Ewa Duda

16

2a

Wioletta Szymczak

17

1a

Paulina Cembala

 

 

 
 

Paweł Biliński - przewodniczący

Ewa Plonka - sekretarz

Monika Blatoń - członek

Wioletta Szymczak - Komisja Rewizyjna

Daniela Pławczyk-Stępień - Komisja Rewizyjna

Beata Wójcik - prowadzenie książki przychodów i rozchodów

 

Osoby upoważnione do podpisywania przelewów RR:

 

Paweł Biliński

Monika Blatoń

 

Terminy spotkań RR w roku szkolnym 2016/2017 (zawsze godzina 16.00, sala 18)

 

8 listopad

10 styczeń

8 marzec

7 czerwiec

 

 

Dodatkowe informacje