Klasyfikacja śródroczna i roczna:

wystawianie ocen śródrocznych do 15.01.2018

konferencja klasyfikacyjna 17.01.2018

zakończenie I półrocza 26.01.2018

informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną, nieodpowiednią i naganną do 17.05.2018

informacja o przewidywanych ocenach rocznych do 08.06.2018

konferencja klasyfikacyjna roczna 18.06.2018

Podania o egzamin poprawkowy do 15.06.2018

Podania o egzamin klasyfikacyjny do 12.06.2018

Egzamin klasyfikacyjny 13.-15.-6.2018

egzamin poprawkowy - ostatni tydzień sierpnia 2018

Konferencja podsumowująca: 13.02.2018 oraz 21.06.2018

Kalendarz roku szkolnego:

04.09.2018 - uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

23. - 31. grudnia 2017 - zimowa przerwa świąteczna

29. stycznia - 11. lutego 2018 - ferie zimowe

29. marca - 3. kwietnia 2018 - wiosenna przerwa świąteczna

22. czerwca - zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych :) czyli początek wakacji!

Dodatkowe dni wolne od nauki dla uczniów:

święto szkoły - termin do ustalenia

22.12 - piątek przed Wigilią

02.05 oraz 04.05 - tzw. "długi weekend" majowy

01.06 - piątek po Bożym Ciele

Zebrania z rodzicami:

Klasy I - III: 20.09; 15.11; 23.01; 18.04; 29.05

Klasy I godz. 16.30; klasy II-III godz. 17.00

konsultacje z innymi nauczycielami w dniu zebrania od godziny 17.30

Klasy IV - VII: 21.09; 16.11; 24.01; 19.04; 30.05 - godzina 16.30

konsultacje z innymi nauczycielami w dniu zebrań od 17.30

grudzień - konsultacje indywidualne lub zebrania z rodzicami (na życzenie rodziców)

UWAGA: zebrania wrześniowe zaczynamy spotkaniem na sali gimnastycznej o godz.16.00

 

 

 

 

Dodatkowe informacje