Terminarz szkolny 2019/20Klasyfikacja śródroczna i roczna:

 

Wystawianie ocen śródrocznych: do 18.12.2019

Konferencja klasyfikacyjna: 19.12.2019

Zakończenie I półrocza: 10.01.2020

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną, nieodpowiednią, naganną: do 22.05.2020

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych: do 12.06.2020

Konferencja klasyfikacyjna roczna: 22.06.20

Podania o egzamin poprawkowy do 24.06.2020

Podania o egzamin klasyfikacyjny do 16.06.20

Egzamin klasyfikacyjny: 18 – 19. 06.2020

 • Egzamin poprawkowy – ostatni tydzień sierpnia 2020

 • Konferencja podsumowująca: 30.01.2020, 25.06.2019

 • Higienistka szkolna: wt. 8:00 – 15:00, śr. 12:00 – 15:00, pt. 8:00 – 15:00

 • Biblioteka czynna dla uczniów w godz. pracy szkoły od 8:00 – do 14:00

 • Pedagog szkolny przyjmuje rodziców codziennie pn – 8:00 – 14:30;wt – 8:00 – 16:00;

śr. 8:00 – 14:30; czw. 8:00 – 15:30; pt. 8:00 – 12:45

 • Świetlica szkolna czynna codziennie w godz. od 6:45 – 15.00 – w pierwszej kolejności dla uczniów rodziców pracujących klas I - III

 • Świetlica środowiskowa czynna codziennie w godz. od 12.30 –16.30 (także w czasie ferii zimowych)

Kalendarz roku szkolnego:

 • 2.09. 2017 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 • 23 – 31 grudnia 2019 – zimowa przerwa świąteczna

 • 13 stycznia – 26 stycznia 2020 – ferie zimowe

 • 9kwietnia – 14 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

 • 26 czerwca – zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 • Egzamin ósmoklasisty
  Termin główny:

 • język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00 

 • matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00 

 • język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00 

Termin dodatkowy:

 • język polski – 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) – godz. 11:00 

 • matematyka – 2 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 11:00

 • język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 11:00

 

Zebrania z rodzicami:

 • Klasy I-III: 10.09; 6.11; 8.01; 25.03; 20.05

 • kl.I godz.16.30;

 • kl.II-III- godz.17.00

 • konsultacje z innymi nauczycielami w dniu zebrań od 17.30

 • Klasy IV-VIII: 11.09; 7.11; 9.01; 26.03; 21.05-

 • godz.16.30 kl. IV – VI

 • godz. 17:00 kl. VII - VIII;

 • konsultacje z innymi nauczycielami w dniu zebrań od 17.30,

 • grudzień – konsultacje lub zebranie z rodzicami (na życzenie rodziców).

 

 

 

 

Dodatkowe informacje