Terminarz szkolny 2020/21Klasyfikacja śródroczna i roczna:

 

Wystawianie ocen śródrocznych: do 18.01.2021

Konferencja klasyfikacyjna: 20.01.2021

Zakończenie I półrocza: 29.01.2021

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną, nieodpowiednią, naganną: do 21.05.2021

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych: do 11.06.2021

Konferencja klasyfikacyjna roczna: 21.06.21

Podania o egzamin poprawkowy do 18.06.2021

Podania o egzamin klasyfikacyjny do 15.06.21

Egzamin klasyfikacyjny: 17 – 18. 06.2021

 • Egzamin poprawkowy – ostatni tydzień sierpnia 2021

 • Konferencja podsumowująca: 26.01.2021, 24.06.2021

 • Higienistka szkolna: wtorek i piątek od 98:00 – 15:30

 • Biblioteka czynna dla uczniów w godz. pracy szkoły od 8:00 – do 14:00

 • Pedagog szkolny przyjmuje rodziców codziennie od 8:00 do 14:30 (wtorek do 16:00)

 • Świetlica szkolna czynna codziennie w godz. od 6:45 – 16.00 – w pierwszej kolejności dla uczniów rodziców pracujących klas I - III

 • Świetlica środowiskowa – działalność zawieszona

Kalendarz roku szkolnego:

 • 1.09. 2021 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

 • 23 – 31 grudnia 2021 – zimowa przerwa świąteczna

 • 1 lutego – 14 lutego 2021 – ferie zimowe

 • 1 kwietnia – 6 kwietnia – wiosenna przerwa świąteczna

 • 25 czerwca – zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

 • Dodatkowe dni wolne od nauki: 14 października, 25 – 27 maja, 4 czerwca

 • Egzamin ósmoklasisty
  Termin główny:

 • język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00 

 • matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00 

 • język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00 

Termin dodatkowy:

 • język polski – 16 czerwca 2020 r.

 • matematyka – 17 czerwca 2020 r.

 • język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r.

 

Zebrania z rodzicami:

miesiącu wrześniu:

 • klasy I- III - 2 września godz. 16:30

 • klasy IV – VI - 3 września godz. 16:30

 • klasy VII – VIII - 4 września godz. 16:30

pozostałe:

 • Klasy I-III: 4.11; 27.01; 24.03; 19.05

 • kl.I godz.16.30;

 • kl.II-III- godz.17.00

 • konsultacje z innymi nauczycielami w dniu zebrań od 17.30

 • Klasy IV-VI: 5.11; 28.01; 25.03; 20.05

 • godz.16.30 kl. IV – VI

 • godz. 17:00 kl. VII - VIII;

 • konsultacje z innymi nauczycielami w dniu zebrań od 17.30,

 • grudzień – konsultacje lub zebranie z rodzicami (na życzenie rodziców).

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje