• Opiekę medyczną sprawuje p. Romana Mieczkowska

     

Godziny przyjmowania:

 

 

Wtorek: 8.00 - 15.00

Czwartek: 8.00-15.00

 

 

Pod nieobecność pani higienistki w razie nagłych przypadków, zachorowań, złego samopoczucia należy zgłosić się do wychowawcy, sekretariatu, nauczyciela prowadzącego lekcję lub sprawującego dyżur.

 

Fluoryzacja zębów - 6x w roku szkolnym 

Dodatkowe informacje