• Opiekę medyczną sprawuje p. Romana Mieczkowska

     

Godziny przyjmowania:

 

 

wtorek 8.00 - 15.00 
środa 12.00 - 15.00 
piątek 8.00 - 15.00

 

 

Pod nieobecność pani higienistki w razie nagłych przypadków, zachorowań, złego samopoczucia należy zgłosić się do wychowawcy, sekretariatu, nauczyciela prowadzącego lekcję lub sprawującego dyżur.

 

Fluoryzacja zębów - 6x w roku szkolnym 

Dodatkowe informacje