• Pedagogiem szkolnym jest p. Joanna Żaczek.

 

Godziny pracy:

Poniedziałek              08.00 – 14.00

 

Wtorek                       08.00 – 16.00

 

Środa                          08.00 – 14.30

 

Czwartek                    08.00 – 15.30

 

Piątek                         08.00 – 12.45

 

 

„DZIECI UCZĄ SIĘ TEGO, CZYM ŻYJĄ

Jeżeli dziecko żyje w ciągłym krytycyzmie, nauczy się potępiać.
Jeżeli dziecko żyje otoczone wrogością, nauczy się walczyć.
Jeżeli dziecko żyje z uszczypliwością, nauczy się wstydu.
Jeżeli dziecko żyje otoczone poczuciem krzywdy, nauczy się czuć winne.
Jeżeli dziecko żyje w atmosferze tolerancji, nauczy się cierpliwości.
Jeżeli dziecko żyje w atmosferze podtrzymującej go na duchu, pozna swoją wartość i będzie silne.
Jeżeli dziecko żyje w atmosferze pochwał, nauczy się doceniać innych.
Jeżeli dziecko żyje w sprawiedliwości, nauczy się sprawiedliwości.
Jeżeli dziecko żyje w poczuciu bezpieczeństwa, nauczy się wiary.
Jeżeli dziecko żyje w atmosferze akceptacji, nauczy się lubić i akceptować siebie.
Jeżeli dziecko żyje w akceptacji i miłości, odnajdzie i pokocha siebie i cały świat.

Odnajdzie szczęście w życiu.”


DOROTHY LAW NOLTE

Świetlica szkolna

 

Tabela dyżurów nauczycieli-wychowawców Świetlicy szkolnej: 

 

Monika

Piniewska

Małgorzata

Mittelstadt

Bożena

Skąpska

Katarzyna

Krępeć

poniedziałek 8.00-12.00 8.45-14.30 10.30-16.00 6.45-8.45
wtorek 11.00-14.30 10.00-14.00 6.45-12.45 14.00-16.00
środa 8.15-13.30

9.35-13.35

6.45-10.45 13.00-16.00
czwartek -

6.46-8.55

9.40-13.45

8.55-13.55 13.00-16.00
piątek

10.15-11.45

12.45-14.30

6.45-12.45 10.30-16.00 -

 

Świetlica środowiskowa czynna CODZIENNIE

w godz. 14.00-18.00 

 

Głównym celem

  • zapewnianie uczniom  zorganizowanej opieki wychowawczej w godzinach wolnych od nauki w szkole,
  • umożliwienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju osobowości i zainteresowań.

Aby sprostać oczekiwaniom rodziców w świetlicy szkolnej kładziemy nacisk na:

  • działalność opiekuńczo wychowawczą- zorganizowane zajęcia tematyczne, nauka przestrzegania zasad współpracy z otoczeniem, kulturalnego zachowania i postaw prozdrowotnych,
  • działalność dydaktyczna - pomoc w odrabianiu zadania domowego, wyrównywanie braków edukacyjnych, wzbudzanie zainteresowania czytelnictwem,
  • współpraca z rodzicami,
  • współpraca ze środowiskiem : Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, zajęcia integracyjne z grupą przedszkolną z Przedszkola nr 6) i kadrą pedagogiczną,
  • proponowanie dzieciom atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego

(działalność artystyczna, konkursy, spacery do lasu, zorganizowane zabawy na świeżym powietrzu).

 

Jednak najważniejsze dla wychowawców świetlicy jest to aby nasi uczniowie twórczo i pożytecznie spędzali wolny czas i aby chętnie korzystali ze świetlicy szkolnej.

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.

  • Opiekę medyczną sprawuje p. Romana Mieczkowska

     

Godziny przyjmowania:

 

 

wtorek 8.00 - 15.00 
środa 11.45 - 15.00 
piątek 8.00 - 15.00

 

 

Pod nieobecność pani higienistki w razie nagłych przypadków, zachorowań, złego samopoczucia należy zgłosić się do wychowawcy, sekretariatu, nauczyciela prowadzącego lekcję lub sprawującego dyżur.

 

Fluoryzacja zębów - 6x w roku szkolnym 

Dodatkowe informacje