U wielu osób słowo: „Matematyka” wywołuje uczucie niechęci, strachu, obawy. Większość z nas ma nieprzyjemne wspomnienia związane z trudnymi obliczeniami, przygotowaniami do egzaminów, sprawdzianów.

Nauczyciele matematyki w naszej szkole p. Ż. Firla i p.W. Czajor postanowiły powalczyć z takim podejściem poprzez zorganizowanie już po raz drugi Maratonu Matematycznego pod hasłem „Matematyka do upadłego”.

W Maratonie uczestniczyli uczniowie klas ósmych, którzy od godziny 16:00 do 19:00 rozwiązywali testy przygotowujące do sprawdzianu ósmoklasisty. Rozwiązywanie zadań „do upadłego" okazało się świetną zabawą i przygodą z matematyką dla jej fanów. Liczyły się nie tylko znajomość matematyki, ale i pomysłowość.

 

Dodatkowe informacje