Osoby przebywające na kwarantannie oddają podręczniki i inne książki do biblioteki po zakończeniu. W dniach od 29.VI - 3.VII w godz. 9.00 - 12.00
będą przyjmowanie podręczniki od osób po kwarantannie. Kolejny termin to 29 lipiec od 9.00 - 12.00

Dodatkowe informacje