Rozpoczęcie roku szkolnego

  1 września 2020/21

Klasa 1a - sala gimnastyczna godz. 8:00 - wych. p. B Kulawiak

Klasa 1b - sala gimnastyczna godz. 8:45 - wych. p. M. Małecka

Klasa 1c - sala gimnastyczna godz. 9:30 - wych. p. J. Madej

Rozpoczęcie dla klas II – VIII tylko dla uczniów!!!

Klasa 2a – sala 21 spotkanie z wych. godz. 8:00

Klasa 2b – sala 6 spotkanie z wych. godz. 8:00

Klasa 2c – sala 5 spotkanie z wych. godz. 8:00

Klasa 3a – sala 46 spotkanie z wych. godz.9:00

Klasa 3b – sala 7 spotkanie z wych. godz.9:00

Klasa 3c – sala 21 spotkanie z wych. godz.9:00

Klasa 4a – sala 36 - wych p. A. Lisak spotkanie z wych. godz.9:00

Klasa 4b – sala 35 – wych. p. B. Mroczek spotkanie z wych. godz.9:00

Klasa 4c – sala 37 – wych. p. A. Gruca spotkanie z wych. godz.9:00

Klasa 5a – sala 23 – godz. 10:30

Klasa 6a – sala 25  spotkanie z wych. godz.9:30

Klasa 6b – sala 41 spotkanie z wych. godz.9:30

Klasa 6c – sala 40  spotkanie z wych. godz.9:30

Klasa 6d – sala 39  spotkanie z wych. godz.9:30

Klasa 7a – sala 26   spotkanie z wych. godz.10:00

Klasa 7b – sala 38 spotkanie z wych. godz.10:00

Klasa 7c – sala 22  spotkanie z wych. godz.10:00

Klasa 8a – sala 27  spotkanie z wych. godz.10:30

Klasa 8b – sala 18 spotkanie z wych. godz.10:30

Klasa 8c – sala 33  spotkanie z wych. godz.10:30

 

Dodatkowe informacje