ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

2 września 2019 r.

 

Gwar, śmiech i trochę łez wzruszenia (a może jednak z żalu za wakacjami? 😉). To początek roku szkolnego w Dziewiątce! 😃 

 

Przedstawiamy wstępne informacje o wynikach sprawdzianu klas ósmych w naszej szkole:

Ostatni - krótszy - tydzień bieżącego roku szkolnego będzie wyglądał następująco:

Dodatkowe informacje