Przez ostatnie trzy miesiące nasza szkoła brała udział w projekcie Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie– 13 grudnia 1981 - Pamiętamy!
Projekt związany jest z czterdziestą rocznicą wprowadzenia stanu wojennego, którą będziemy obchodzić 13 grudnia 2021 roku. Opiekę nad wydarzeniem roztoczyli nauczyciele historii.

Rozpoczęliśmy od utworzenia szkolnego miejsca patriotyczno – historycznego 4o lat po stanie wojennym.

W ramach projektu nauczyciele historii wzięli udział w ciekawych wykładach przygotowanych przez organizatorów.

Pan Rafał Kłujszo przeprowadził lekcje historii, wykorzystując materiały przygotowane przez IPN. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas siódmych i ósmych.

Dla uczniów klas ósmych zorganizowaliśmy w listopadzie pokazy filmu Nie zabierajcie mamy – jest to materiał, przedstawiający nieopowiedziane do tej pory historie działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce (13 grudnia 1981 r. – 22 lipca 1983 r.). Nagrane po latach wspomnienia bohaterek, zrobił na uczniach ogromne wrażenie.

Trzy uczennice klasy 8a – Marysia, Natalia i Ola - wzięły udział w konkursie plastyczno – literackim „Tropiciele historii” – poszukiwanie „Ludzi Solidarności” – karta do albumu. Dziewczyny przygotowały piękne prace, przedstawiające zapomnianych bohaterów.

W szkole pojawiła się także wystawa „Stan wojenny 1981–1983” przygotowana przez IPN. Do zwiedzenia wystawy zachęceni zostali wszyscy uczniowie.

 

Dodatkowe informacje