TERMINARZ SZKOLNY 2023/2024

Klasyfikacja śródroczna i roczna:

Wystawienie ocen śródrocznych: 17.01.2024r.

Konferencja klasyfikacyjna śródroczna: 18.01.2024r.

Zakończenie I półrocza: 26.01.2024r.

Informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną, nieodpowiednią, naganną: do 17.05.2024r.

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych: 7.06.2024r.

Konferencja klasyfikacyjna roczna: 17.06.2024r.

Podanie o egzamin poprawkowy: 14.06.2024r.

Podanie o egzamin klasyfikacyjny: 14.06.2024r.

Egzamin klasyfikacyjny: 18 – 19.06.2024r.

- Egzamin poprawkowy: ostatni tydzień sierpnia 2024r.

- Konferencja podsumowująca: 15.02.2024r., 20.06.2024 r.

- Higienistka szkolna: wt. 8:00- 14:00, pt- 8:00- 14:00

- Biblioteka czynna dla uczniów w godz. pracy szkoły: pon. 8:00 – 14:30 od wtorku do czwartku od 8:00 – do 14:00, piątek 8:00 13:30

- Pedagog szkolny przyjmuje rodziców codziennie pn- 7:00 – 12:30, wt – 10:15 – 16:00, śr – 7:30 – 14:00, Czt – 10:15 – 14:30, Pt.- 7:30 – 13:30

- Pedagog specjalny – pn - 7:30 – 9:45 oraz 12:45 – 13:45 oraz 15:30 – 16:30, wt – 7:45 – 9:45 oraz 9:40 do 10:40, czw – 8:00 – 8:45 oraz 8:00 do 10:30

- Psycholog – śr 0d 8:00 – 11:00, czw od 8:00 – 14:30. W 2. I 4. Czwartek miesiąca konsultacje dla dzieci i rodziców od 14:30 – 15:30 (od października)

- Świetlica szkolna czynna codziennie w godz. od 6:45 – 15:30 – w pierwszej kolejności dla uczniów rodziców pracujących klas I – III

- Świetlica środowiskowa – od godziny 13:00 do 17:00

 

Kalendarz roku szkolnego:

- 4.09.2023 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

- 23 - 31.12 2023 – zimowa przerwa świąteczna

- 29.01 – 11.02.2024 – ferie zimowe

- 28.03 – 02.04.2024 – wiosenna przerwa świąteczna

- 21.06.2024 – zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych

- Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 13. października, 2. i 3. listopada, 2. maja, 14., 15. i 16. maja, 31. Maja

Egzamin ósmoklasisty:

Termin główny:

- język polski: 14 maja 2024 r. (wtorek) - godz. 9.00

- matematyka : 15 maja 2024 r. (środa) – godz. 9.00

- język obcy nowożytny: 16 maja 2024 r. (czwartek) – godz. 9.00

Termin dodatkowy:

- język polski: 10 czerwca 2024 r. (wtorek) - godz. 9.00

- matematyka : 11 czerwca 2024 r. (środa) – godz. 9.00

- język obcy nowożytny: 12 czerwca 2024 r. (czwartek) – godz. 9.00

Zebrania z rodzicami:

we wrześniu:

- klasy I – III: 13.09, godz. 16.30

- klasy IV – VIII: 14.09, godz. 16.30

pozostałe:

- klasy I – III: 8.11, 24.01, 15.05

Klasy I godz. 16.30

Klasy II – III godz. 17.00

Konsultacje z innymi nauczycielami w dniu zebrań od 17.30

- klasy IV – VIII: 9.11, 25.01, 16.05

Klasy IV – VI godz. 16.30

Klasy VII – VIII godz. 17.00

Konsultacje z innymi nauczycielami w dniu zebrań od 17.30

Grudzień – konsultacje lub zebranie z rodzicami ( na życzenie rodziców).

Przydział dodatkowych czynności dla nauczycieli w ramach wynagrodzenia zasadniczego:

 

Kierownicy grup

- Zespół humanistyczny – Aleksandra Lisak

- Zespół języków obcych – Agnieszka Gruca

- Zespół matematyczno – przyrodniczy – Justyna Kędzia

- Zespół wychowania fizycznego – Andrzej Kolekta

- Zespół edukacji wczesnoszkolnej (klas I – III) – Grażyna Stronczek – Pas

- Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej (Kula, Sumara, Kulawiak, Wala, Olakowska, Konikowska, Żaczek, Piniewska, Cięciała, Lisak)

- Zespół ds. współpracy z przedszkolami i promocji szkoły (Dni otwarte) – przew. Kulawiak, Wala, Kalabińska, Głowacka, Stronczek – Pas – plan współpracy z przedszkolami

 

Opiekunowie organizacji szkolnych

- Rada uczniowska – R. Kłujszo, Ż. Firla, J. Rduch – wybory 12.10

- Owoce i warzywa w szkole – Brygida Fudała

 

Zespoły zadaniowe Rady Pedagogicznej

- protokolant RP – Anna Zawisza, w zastępstwie Katarzyna Cięciała

- zespół ds. opracowania planu pracy szkoły – przewodniczący zespołów przedmiotowych, p. Kolekta. Raport końcowy – Andrzej Kolekta

- Statut Szkoły – Wioletta Czajor, Romana Konikowska, Jolanta Wala – zmiany na 21.09

- Zespół ds. promocji szkoły, strona internetowa, Facebook – Rafał Kłujszo, Brygida Fudała, Romana Konikowska, Instagram – Justyna Kędzia, pozyskiwanie materiałów – Wala, Olakowska.

- BHP, wypadki – Beata Mroczek

- Zespół wychowawczo – profilaktyczny – Joanna Żaczek, Justyna Głowacka, Julita Rduch, Monika Piniewska – na dzień 21.09

- Zespół ds. programu „Lekcje o mieście” – wychowawcy klas oraz koordynatorzy p. Cięciała klasy I – III i p. Kaczorowska klasy IV – VIII

- Opracowanie raportów z wewnątrzszkolnych badań osiągnięć edukacyjnych w miesiącu X – 19.10.2023r.

- nauczyciele prowadzący badania:

  • Język polski: p. A. Kaczorowska – klasy IV

  • Język angielski: p. Trzetrzelewski – klasy IV

  • Matematyka: p. Czajor – klasy IV

- Opracowanie wyników egzaminu ósmoklasisty: w miesiącu X:

  • Język polski: p. Konikowska

  • Język angielski: p. Gruca

  • Matematyka: p. Kędzia

- Zespół odpowiedzialny za właściwą organizację zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie” – p. Szymczak – opracowanie dokumentacji, obecność na zebraniach z rodzicami

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje