• Opiekę medyczną sprawuje p. Krystyna Wróbel

     

Godziny przyjmowania:

 

 

wtorek 8.00 - 14.00 

piątek 8.00 - 14.00

 

 

Pod nieobecność pani higienistki w razie nagłych przypadków, zachorowań, złego samopoczucia należy zgłosić się do wychowawcy, sekretariatu, nauczyciela prowadzącego lekcję lub sprawującego dyżur.

 

Fluoryzacja zębów - 6x w roku szkolnym 

Dodatkowe informacje