Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2022/2023 do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Program ten umożliwił zakup nowości książkowych chętnie czytanych wśród społeczności szkolnej w tym książek historycznych, lektur i ekranizacji lektur do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród uczniów oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Wykaz książek powstał m.in. w wyniku przeprowadzonego plebiscytu wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Przy tworzeniu wykazu posiłkowano się również propozycjami książkowymi polecanymi przez Fundację ABCXXI (Cała Polska Czyta Dzieciom). W spisie uwzględniono również lektury szkolne, które planowane są do omawiania w kolejnych latach szkolnych. Ponadto po uwagę wzięto propozycje Rodziców, którzy zasugerowali konkretne tytuły i tematykę książek bezpośrednio u bibliotekarza.
Pierwsze zamówienia spłynęły już w październiku. Zakupu zakończyliśmy w listopadzie.

Z programu zakupiliśmy książki o wartości 7294, 07 zł co dało 421 woluminów i 9 filmów – adaptacji lektur na kwotę 205,93.

Z programu można było także doposażyć bibliotekę w elementy wyposażenia wewnątrz biblioteki, zakup czytników e- book, oraz sprzętu komputerowego do wykorzystania przez bibliotekarza.

 

Realizację działań promujących czytelnictwo rozłożono na projekty edukacyjne w każdym oddziale klasowym na cały rok szkolny. Podjęto także współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 

Podsumowanie projektu czytelniczego „A może książka” realizowanego w roku szkolnym 2022/2023
     
Biblioteka szkolna, we współpracy z dyrekcją szkoły i nauczycielami, wdrażała w ciągu całego roku szkolnego i w każdym oddziale klasowym projekt czytelniczy „ A może książka”,  którego uroczyste podsumowanie odbyło się 28 kwietnia 2023 roku. W tym dniu zostały przypomniane wszystkie działania z projektu, w jakich uczestniczyli uczniowie. Następnie wręczono laureatom konkursów czytelniczych i czytelniczo - plastycznych nagrody i dyplomy. Bardzo serdecznie dziękują nauczycielom, którzy pomogli zrealizować zadania z projektu oraz wszystkim uczniom, którzy w nich aktywnie uczestniczyli. Odpowiedzią na to, czy projekt spełnił swoje zadanie jest fakt, że wzrosło czytelnictwo wśród uczniów. Uczniowie chętnie wypożyczali nowości, często korzystali z czytelni i mamy nadzieję, że zaprzyjaźnili się z książkami na zawsze.
W ramach projektu czytelniczego uczniowie uczestniczyli m.in. w następujących działaniach:
odbyła się uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki szkolnej,
odbywały się lekcje biblioteczne, i zajęcia dla grup przedszkolnych PP 6 i 8 w ramach zajęć „ Klub Czytających Motyli”,
odbywały się lekcje prowadzone we współpracy z nauczycielami języka polskiego i wychowawcami klas I – III „Poznaj nowości książkowe”,
listopad i luty z książką to akcja czytania nowości na godzinach wychowawczych, przed lekcjami, na przerwach, w świetlicy szkolnej i w czytelni,
zorganizowana była akcja w świetlicy czytanie na dywanie „Poznajemy legendy polskie”,
konkurs czytelniczo – plastyczny „Przeczytaliśmy – zaprojektujemy okładkę”, „Ulubiona książka w pudełku” konkurs pięknego czytania, tworzymy E-booka i inne,
dla rodziców przygotowałam pogadankę „Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży” oraz listę książek wartych przeczytania przez rodziców.

 

 

 

Nazwisko i imię

 

Nazwa zajęć

 

Dzień/godzina

Klasa

Sala

1

Halfar Waldemar

Kółko instrumentalne

Kółko wokalne

Wtorek

13:40 – 14:25

14:25 – 15:10

 

4a

 

33a

35

2

Kalabińska Aneta

Koło origami

Czwartek

12:55 – 13:40

 

1ab

6

3

Kempińska Agnieszka

 

Koło informatyczne

Wtorek

13:45 – 14:30

Środa

14:35 – 15:20

 

I – III

 

IV - VII

25

4

Kulawiak Bogusława

Zabawy z językiem migowym

Czwartek

13:35 – 14:30

 

I - III

24

5

Lisak Aleksandra

Kółko teatralne

Poniedziałek

14:35 – 15:20

 

IV - VIII

10

6

Olakowska Olga

Kółko plastyczne

Poniedziałek

14:35 – 15:20

 

IV - VII

35

7

Stronczek-Pas Grażyna

Kółko taneczne

Poniedziałek

12:45 – 13:35

 

I - III

9

8

Zawisza Anna

Zajęcia rozwijające artystycznie

Poniedziałek

13:45 – 14:30

 

2ab

21

9

Łozowska Joanna

Zajęcia logopedyczne

Czwartek

8:00 – 8:45

2b

8

 

 

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE DLA UCZNIÓW KLAS I – VIII W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Lp.

Nazwisko i imię

Dzień

Godzina

Sala

Rodzaj zajęć

1.

Czajor Wioletta

 

 

Wtorek

 

 

Czwartek

 

 

Czwartek

(od października)

13:45 – 14:30

 

 

13:45 – 14:30

 

 

14:30 – 15:15

 

 

18

 

 

18

 

 

18

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne z matematyki dla klas VIabc - praca z uczniem mającym trudności w nauce

 

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne z matematyki dla klas IVabc - praca z uczniem mającym trudności w nauce

 

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne z matematyki dla klas VIa - praca z uczniem zdolnym

2.

Firla Żaneta

Czwartek

 

 

Czwartek

13:45 – 14:30

 

 

15:20 – 16:05

 

 

38

 

 

38

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne z matematyki dla klas Va - praca z uczniem mającym trudności w nauce

 

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne z matematyki dla klas VIIabc - praca z uczniem mającym trudności w nauce

3.

Głowacka Justyna

Wtorek

13:45 – 14:30

 

7 lub 8

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dla klasy IIIa - praca z uczniem mającym trudności w nauce

4.

Gruca Agnieszka

Poniedziałek

13:45 – 14:30

37

Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego

5.

Kaczorowska Alicja

Czwartek

13:45 – 14:45

23

Koło gier fabularnych

6.

Kalabińska Aneta

Piątek

12:55 – 13:40

 

7

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dla klasy Ib - praca z uczniem mającym trudności w nauce

7.

Kempińska Agnieszka

Poniedziałek

Środa

14:20 – 15:20

15:20 – 16:20

 

Sala gimn.

 

SKS dla klas II - V

8.

Kędzia Justyna

Poniedziałek

 

Wtorek

(od października)

14:30 – 15:20

 

14:30 – 15:20

33

 

33

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne z matematyki dla klas VIIIa - praca z uczniem mającym trudności w nauce

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne z matematyki dla klas Vb - praca z uczniem mającym trudności w nauce

9.

Konikowska Romana

Czwartek

Czwartek (od października)

14:35 – 15:05

 

8:00 – 8:45

 

41

 

41

Zajęcia dodatkowe z j. polskiego dla klas IVb, Vab, VIbc

 

Zajęcia logopedyczne dla kl. I

10.

Lisak Aleksandra

Czwartek

15:20 – 16:15

36

Zajęcia dodatkowe z j. polskiego dla klas IVc, VIa, VIIac

11.

Mroczek Beata

Środa

Czwartek

15:20 – 16:20

15:20 – 16:20

 

Sala gimn.

Gry i zabawy dla klas IV - VI

12.

Olakowska Olfa

Piątek

8:00 – 8:45

35

Koło krawieckie

13.

Piniewska Monika

Poniedziałek

14:30 – 15:30

świetlica

Zabawy z igłą i nitką dla klas I - III

14.

Rduch Julita

Wtorek

8:00 – 8:45

27

Zajęcia dodatkowe z j. angielskiego dla klasy VIc

15.

Stronczek – Pas Grażyna

Środa

12:55 – 13:40

 

46

Zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dla klasy IIIb - praca z uczniem mającym trudności w nauce

16.

Wala Jolanta

Wtorek

(wrzesień)

11:50 – 12:30

23

Warsztaty adaptacyjno – integracyjne dla klas I

17.

Żaczek Joanna

Piątek

(wrzesień)

9:50 – 10:35

6

Warsztaty adaptacyjno – integracyjne dla klas I

 

 

 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dn. 04/04/2019 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sp9.jastrzebie.pl

Data pierwszej publikacji strony: 26/02/2016 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń  wymienionych poniżej. Zapewnienie pełnej dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenie dla podmiotu publicznego.

TREŚCI NIEDOSTĘPNE:

  • brak dodatkowych opisów do niektórych obrazów dodanych w formie zdjęć i innych form graficznych,
  • wykresy, tabele, wizualizacje nieposiadające dodatkowych opisów oraz źle odczytywane przez oprogramowanie dla osób niewidzących,
  • na stornie znajdują się filmy nieposiadające napisów dla osób niesłyszących,
  • niektóre dokumenty skanowane mogą nie posiadać tekstu alternatywnego,
  • pliki do pobrania nie posiadają informacji o rozmiarze,
  • Niektóre dokumenty mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1.

Oświadczenie przygotowano na podstawie samooceny dokonanej przez podmiot publiczny. Sporządzono dnia 27/03/2022.

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt drogą elektroniczną:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osoba odpowiedzialna: Rafał Kłujszo, administrator strony internetowej

 

 

Dodatkowe informacje