Szkoła Podstawowa nr 9 im. Gustawa Morcinka rozpoczyna rekrutację do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022!
Od 1 marca 2021 przyjmujemy zgłoszenia dot. uczniów zamieszkałych w obwodzie SP9.
Zgłoszenia dotyczące uczniów spoza obwodu przyjmujemy od 1 kwietnia 2021 do dnia 7 maja 2021 r.
 
Zgłoszenia należy składać w sekretariacie placówki w godzinach jego pracy:
Poniedziałek-środa 7.00-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-14.00
 
Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w sekretariacie szkoły, bądź dzwoniąc pod numer 32 4712917.
 
ZAPRASZAMY
 

 

DZIECI Z NASZEGO OBWODU

DZIECI SPOZA NASZEGO OBWODU

Dodatkowe informacje