Poniżej znajdziecie kompletne dane kontaktowe naszej placówki oraz jej lokalizację.

Gustaw Morcinek (1891 –1963)- Urodził się w ubogiej górniczej rodzinie. Początkowo pracował jako górnik. Pracę w kopalni zaczął w wieku 16 lat. Przy pomocy kolegów zdobył wykształcenie. Gdy miał 19 lat, górnicy  zebrali pieniądze na jego edukację. Ukończył seminarium w Białej i pracował jako nauczyciel w Skoczowie. Pisywał artykuły do Dziennika Cieszyńskiego, uczestniczył w pracach redakcji Zarania Śląskiego (1920-1931).W latach 1939 – 1945 był więziony w hitlerowskich obozach koncentracyjnych m.in. w Dachau. Do Polski powrócił w listopadzie 1946 r. Osiadł w Skoczowie i całkowicie poświęcił się pracy literackiej.

Dodatkowe informacje