Świetlica szkolna

 

Tabela dyżurów nauczycieli-wychowawców Świetlicy szkolnej: 

 

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

Monika Piniewska

10:30 – 11:30
Konsultacje z rodzicami

 

11:30 – 12:50

Świetlica

13:50 – 15:30
Świetlica

 

6:45 – 9:40
Świetlica

 

10:40 – 13:45
Świetlica

6:45 – 12:45
Świetlica

 

10:30 – 15:30

Świetlica

6:45 – 12:45

Świetlica

Aleksandra Burzyńska-Górka

6:45 – 13:45
Świetlica

 

 

 

9:40 – 15:30
Świetlica

12:00 – 13:00

Konsultacje z rodzicami

 

13:00 – 15:30
Świetlica

 

6:45 – 12:30

Świetlica

 

 

10:35 – 15:30
Świetlica

 

Świetlica środowiskowa czynna

w godz. 12.00-16.00 

Świetlica szkolna czynna

w godz. 6.45 - 15.30

 

Głównym celem

  • zapewnianie uczniom  zorganizowanej opieki wychowawczej w godzinach wolnych od nauki w szkole,
  • umożliwienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju osobowości i zainteresowań.

Aby sprostać oczekiwaniom rodziców w świetlicy szkolnej kładziemy nacisk na:

  • działalność opiekuńczo wychowawczą- zorganizowane zajęcia tematyczne, nauka przestrzegania zasad współpracy z otoczeniem, kulturalnego zachowania i postaw prozdrowotnych,
  • działalność dydaktyczna - pomoc w odrabianiu zadania domowego, wyrównywanie braków edukacyjnych, wzbudzanie zainteresowania czytelnictwem,
  • współpraca z rodzicami,
  • współpraca ze środowiskiem : Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Ośrodkiem Kultury, zajęcia integracyjne z grupą przedszkolną z Przedszkola nr 6) i kadrą pedagogiczną,
  • proponowanie dzieciom atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego

(działalność artystyczna, konkursy, spacery do lasu, zorganizowane zabawy na świeżym powietrzu).

 

Jednak najważniejsze dla wychowawców świetlicy jest to aby nasi uczniowie twórczo i pożytecznie spędzali wolny czas i aby chętnie korzystali ze świetlicy szkolnej.

Dodatkowe informacje