W miesiącu marcu odbyły się zajęcia, według drugiego już nagrodzonego w konkursie Narodowego Banku Polskiego scenariusza „Budżet domowy – „mówimy” swoim pieniądzom dokąd mają iść”. Uczniowie podczas zajęć wypowiadali się na temat swoich gospodarstw domowych i ich dochodów oraz wydatków. Uczestnicy podczas lekcji dowiedzieli się nie tylko co to jest budżet domowy, ale również zapoznali się z zasadami jego tworzenia. Mieli możliwość przekonać się jakie korzyści płyną ze sporządzania planu budżetowego. Na konkretnych przykładach podczas pracy
z arkuszem kalkulacyjnym poznali pojęcia: budżetu zrównoważonego, nadwyżki budżetowej oraz deficytu, czyli dziury budżetowej. Uczestnicy zajęć potrafili podać źródła dochodów, jaki i wskazać podstawowe wydatki gospodarstwa domowego. Na koniec zajęć wszyscy  ułożyli własny plan budżetowy. Chętnie wypowiadali się na temat własnego planu finansowego ze wskazaniem, czy w budżecie wystąpiła nadwyżka, deficyt, czy otrzymali budżet zrównoważony. Ich zaangażowanie w tok prowadzonych zajęć może świadczyć o tym, że byli zainteresowani tematyką poruszaną podczas spotkań. Omówione zagadnienia pomogą dzieciom korzystnie poruszać się w świecie finansów. Uczestnicy lekcji otrzymali upominki ufundowane przez NBP. Jako prowadząca zajęcia i autorka  scenariusza jestem zadowolona
z przebiegu lekcji, zaangażowania uczniów i ich wiedzy zaprezentowanej podczas zajęć. Warto organizować tego typu zajęcia już w najmłodszych klasach szkoły podstawowej.

Wioletta Czajor  – autorka nagrodzonych scenariuszy

 

 

Dodatkowe informacje