Podsumowanie projektu „Książki naszych marzeń”

 

20 i 23 maja w naszej szkole podsumowaliśmy projekt „Książki naszych marzeń”. Przeprowadzono turniej czytelniczy pod tytułem „Kocham cię , książko”.

Przedstawiciele wszystkich klas - 4 osobowe drużyny zmagały się z różnymi zadaniami na czas, między innymi: Nakazane słowa –„Prawda – Fałsz”, zakazane słowa „ Tak – Nie” , czytanie na czas, konkurencja „Rzucać słowa na wiatr” – związki frazeologiczne, rozpoznaj czyj to głos – Głośne czytanie, kalmbury w kategorii Tytuł, Powiedzenie

 

Efekty projektu zostały przedstawione całej społeczności szkolnej i rodzicom w formie wystawy w głównym holu.

Nagrody ufundowała Rada Rodziców i biblioteka szkolna. Dziękuję Radzie Rodziców i nauczycielom w pomocy zorganizowania i prowadzenia turnieju.

Brygida Fudała

 

Dodatkowe informacje