SERDECZNIE ZAPRASZAMY

RODZICÓW UCZNIÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH

NA SPOTKANIE

Z DYREKCJĄ SZKOŁY, NAUCZYCIELAMI
I PEDAGOGIEM SZKOLNYM

 

17.06.2014 r.
godzina 17.00

brygida fudała

22 maja, po trzech latach trwania projektu edukacyjnego „Bicie jest głupie. Jak mądrze kochać dziecko?”,w sali kina „Centrum” odbyło sięjego uroczyste podsumowanie.Było ono okazją podziękowania wszystkim tym, dzięki którym można byłonadać przedsięwzięciu tak uroczystą oprawę. Należy tu wspomniećHonorowych i Medialnych Patronów,Sponsorów i Sprzymierzeńców, a takżewszystkich Nauczycieli, Rodziców, Dyrektorów Szkół.

Wszystkim osobom, które czynnie wzięły udział w projekcie wychowawcom wręczono podziękowania i nagrody książkowe ufundowane przez Prezydenta Miasta i Wydział Edukacji.Dyrektorzy szkół i sponsorzyotrzymali specjalne podziękowania od koordynatorów Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

 

W projekcie udział wzięły następujące placówki:

 

Zespół Szkół Specjalnych nr 10 im. Ks. J. Tischnera

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 5

Szkoła Podstawowa nr 9 (pomysłodawca i koordynator)

Szkoła Podstawowa nr 12

Szkoła Podstawowa nr20

 

Siedemnastu wychowawców klas pierwszych w latach 2011-2014. realizowało trzy moduły projektu:

 

Moduł I – warsztaty dla rodziców i dzieci „Z dzieckiem w świat wartości”

Moduł II – program dla rodziców „Bicie jest głupie. Jak mądrze kochać dziecko?”

Moduł III – prowadzenie Klubów Czytających Rodzin w ramach Kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”

 

Dla pozostawienia jak najmilszych wspomnień przygotowano kilka atrakcji. Na powitanie na scenie pojawił się zespół muzyczny z Zespołu Szkól nr 10 im J. Tischnera pod kierunkiem Pawła Świderskiego, Iwony Sowy i Sławomira Chrobok.

W inscenizacji słownej „Gdy mży mżawka” na podstawie wierszy Ludwika Jerzego Kerna zaprezentował się także zespół teatralny ze Szkoły Podstawowej nr 9 pod kierunkiem pani Aleksandry Lisak.

Czas umilał także zespół taneczny i  Dominik Skoczeń- reprezentanci SP 9 pod kierunkiem pani Grażyny Stronczek – Pas i pana Waldemara Halfara.

bicie jest głupie

W czwartek 22. 05. 2014 r na boisku szkolnym odbył się turniej klas 5 w piłce nożnej. Uczniowie walczyli o finał, który odbędzie się w Dzień Sportu 24.06.2014r. Pierwsze miejsce zajęła klasa 5a, drugie miejsce 5c i trzecie 5b.
Gratulujemy !!
 
Beata Mroczek
20 maja br w Wodzisławiu Śląskim odbyły się Rejonowe Zawody w Czwórboju LA.Drużyna chłopców w składzie :
Karzełek Kamil
Długosz Piotr
Jasiak Jakub
Pas Michał
Jaisński Rafał i Filip,
 
wywalczyła 3miejsce .
 
Gratulujemy !!
 
 
Beata Mroczek

Dodatkowe informacje