Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2015/2016 do programu rządowego „Książki naszych marzeń”. Program ten umożliwił zakup książek do biblioteki szkolnej w celu promocji czytelnictwa wśród uczniów oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych. Na początku przeprowadziliśmy sondę wśród uczniów i nauczycieli jakie książki powinny znaleźć się w bibliotece. Przedmiotem przedsięwzięcia było przygotowanie listy książek, o przeczytaniu których marzą uczniowie.W grudniu 2015 r. zakupiliśmy ksiązki na kwotę 2713 zł co dało 151 woluminów.

ksiazki

W styczniu na zabraniach rodzice zostali poinformowani o naszym przedsiewzięciu i obejrzeli prezentację „ Czytajac poznaję świat” o walorach czytelnictwa. Dalsze działania – Projekt edukacyjny „Nie jestem sam,ja książke mam” prowadzą nauczyciele wszystkich klas pod moim kierunkiem. Podsumowanie projektu i wszystkich działań przedstawię w maju 2016 r.

Dodatkowe informacje