Brygida Fudała

Nauczyciel bibliotekarz

Szkoła Podstawowa Nr im. G Morcinka

w Jastrzębiu - Zdroju

ul. Wielkopolska 22

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY

 

Tytuł projektu: Nie jestem sam, ja książkę mam

 

Wstęp

 

W trosce o poprawę stanu czytelnictwa zamierzam podjąć działania, które mają na celu zainteresować uczniów tekstem drukowanym.

Obecnie młodzież i dzieci niechętnie sięgają po książkę. W szkole jest niewielki procent uczniów chętnie czytających książki. Są one dla nich mało interesujące, nie przyciągają ich uwagi, czytanie sprawia im trudność.

Poniższy projekt ma na celu wyrobić w uczniach nawyk sięgania po książkę. Dzięki temu uczniowie rozwiną swoje zainteresowania i właściwie wykorzystają swój wolny czas. Ostatnio można zaobserwować, że konkurencją książki zostały telewizja, komputer i Internet. To właśnie z nimi dzieci chętnie obcują.

Podjęte przez nas działania maja sprawić, aby uczeń oderwało się od telewizji i polubił książkę. Może chętniej będą czytać książki i czytelnictwo w szkole wzrośnie.

 

 1. Cele projektu:

- poprawa stanu czytelnictwa w szkole

- popularyzowanie czytelnictwa

- przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów

 

 1. Rozmiar projektu:

Projekt będzie realizowany w Szkole Podstawowej Nr 9 im. Gustawa Morcinka w Jastrzębiu - Zdroju. Planowany czas działania październik – maj w roku szkolnym 2015/ 2016. Obejmuje wszystkich uczniów naszej szkoły.

 

 1. Sposoby realizacji celów:

 

- lekcje historii

- lekcja angielskiego

- lekcje wychowawcze

- lekcje matematyki

- edukacja wczesnoszkolna

- lekcja muzyki

- lekcje języka polskiego

- zebrania z rodzicami

- samodzielna praca uczniów

 

 1. Środki i materiały niezbędne do realizacji projektu:

 • czytelnia

 • księgozbiór w bibliotece

 • kserokopiarka

 • komputer

 • materiały plastyczne

 • książki

 

 1. Termin realizacji poszczególnych etapów działań: załącznik nr 1

 

Dodatkowe informacje